Aslı Günşiray  Fotoğraf: Turgut Salgar

Aslı Günşiray
Fotoğraf: Turgut Salgar


Inspired by historical and modern movements, with their rich cultural diversity, Aslı Günşiray developed her unique style. She has been representing her own designs as well as multicultural old and new pieces in her own boutique at Cukurcuma since 1988. She also designs custom-made projects for commercial and individual spaces. 

“My aim is underlining the aesthetic values with the feelings of simplicity and agelessness. The spaces should represent the soul of the owner, should be functional, authentic and peaceful. In the meantime I believe artworks should exist in working and living spaces for art improves the quality of life. ”

Aslı Günşiray, hem tarihi hem de modern akımlardan aldığı ilhamlarla, zengin kültürel çeşitliliği içinde barındıran özgün tarzını ortaya çıkarmıştır. 1988’den beri bir yandan kendi tasarımları ile farklı kültürlere ait eski ve yeni parçaları Çukurcuma’daki butiğinde izleyicilere sunarken, diğer yandan ticari ve kişisel alanlar için kişiye özel projeler tasarlamayı sürdürmektedir. 

“Amacım; estetik değerlerin basitlik ve zamansızlık duygularıyla ön plana çıkarılmasıdır. Mekanlar, içinde yaşayanların ruhunu yansıtmalı; işlevsel, özgün ve huzur dolu olmalıdır. Ayrıca; çalışma ve yaşama alanlarında yaşam kalitesini arttırdığı için muhakkak sanat eserlerinin bulundurulması gerektiğine inanırım.”